آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو

آخرین ویدیو ارسالی

تفاوت های tell و say

توضیحات

من کاربر سرویس اشتراک ویدیو و کسب درآمد آی فیلو هستم😎

ویدیوها

جدیدترین ویدیوهای مجید

تفاوت های tell و say
0:01:51
تفاوت های tell و say
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
کاربرد used to و would
0:07:38
SD
کاربرد used to و would
مجید
۱ هفته پیش
| 13 بازدید
کاربرد used to وwould
0:06:38
SD
کاربرد used to وwould
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
یادگیری گفتن ساعت در انگلیسی
0:00:15
SD
انگلیسی یاد بگیر
0:01:00
SD
انگلیسی یاد بگیر
مجید
۱ هفته پیش
| 6 بازدید

مشاهده بیشتر

پربازدیدترین‌های مجید

یادگیری گفتن ساعت در انگلیسی
0:00:15
SD
کاربرد used to و would
0:07:38
SD
کاربرد used to و would
مجید
۱ هفته پیش
| 13 بازدید
کاربرد used to وwould
0:06:38
SD
کاربرد used to وwould
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
تفاوت های tell و say
0:01:51
تفاوت های tell و say
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
انگلیسی یاد بگیر
0:01:00
SD
انگلیسی یاد بگیر
مجید
۱ هفته پیش
| 6 بازدید

مشاهده بیشتر

محبوب ترین‌های مجید

کاربرد used to وwould
0:06:38
SD
کاربرد used to وwould
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
انگلیسی یاد بگیر
0:01:00
SD
انگلیسی یاد بگیر
مجید
۱ هفته پیش
| 6 بازدید
یادگیری گفتن ساعت در انگلیسی
0:00:15
SD
تفاوت های tell و say
0:01:51
تفاوت های tell و say
مجید
۱ هفته پیش
| 9 بازدید
کاربرد used to و would
0:07:38
SD
کاربرد used to و would
مجید
۱ هفته پیش
| 13 بازدید

مشاهده بیشتر

دوستان

دنبال کننده‌ها

دنیای کلیپ
Nastaran
ATV
lashini2018
کلوپ
Mehrshad
anna
اتیلا
LUCIFER

مشاهده بیشتر

دنبال شده‌ها

LUCIFER
رنگارنگ
paradis music
منا
شبکه پرواز
عاشقانه ها
⭐کلیپ فای⭐