دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
47 بازدید

فیلم شعر قوربان بایراموز مبارک فاطمه محمدی

تصویری از فاطمه محمدی را نشان داده که از ته دل شعر می گوید