دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
69 بازدید

تدریس فارسی اول ابتدایی

تدریس فارسی اول دبستان
درس حلزون قسمت دوم

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «فارسی اول دبستان»

24 فلش کارت نشانه ی آ ا
0:00:51
فلش کارت نشانه ی آ ا
امین
۲ هفته پیش
| 69 بازدید
25 فلش کارت نشانه ی آ
0:01:39
فلش کارت نشانه ی آ
امین
۲ هفته پیش
| 33 بازدید
26 تدریس درس دوم درس ابر اول دبستان
0:05:29
27 درس اول باران فارسی اول دبستان
0:06:32
29 فلش کارت های نشانه ی ب
0:01:12
فلش کارت های نشانه ی ب
امین
۲ هفته پیش
| 64 بازدید
30 ترکیب نشانه ی ب و آ
0:03:58
ترکیب نشانه ی ب و آ
امین
۲ هفته پیش
| 51 بازدید
31 معرفی نشانه ی ب درشهرک الفبا
0:02:36
32 تشخیص نشانه ی ب غیر آخر و ب آخر
0:04:50
33 فارسی اول دبستان درس حلزون
0:01:20
▶️ تدریس فارسی اول ابتدایی
0:01:06
تدریس فارسی اول ابتدایی
امین
۱ هفته پیش
| 68 بازدید
36 تدریس درس حلزون قسمت ششم
0:00:47
تدریس درس حلزون قسمت ششم
امین
۱ هفته پیش
| 70 بازدید
37 آموزش نشانه ی فارس ابر
0:05:13
آموزش نشانه ی فارس ابر
امین
5 روز پیش
| 23 بازدید