دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
2 روز پیش
45 بازدید

کودک - معماهای عرفانی

همه کتابهای صوتی رایگان : https://t.me/khanjanyaudiobooks2
عنوان کتاب :
43- معماهای عرفانی Theosophical paradoxes

...یادآوری سئوالهای از یاد رفته...

مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف :1381

تعداد صفحه: 65

«... دورانی‌ بس‌ طولانی‌ بر بشر گذشت‌ كه‌ در آن‌ هيچ‌چيزی‌ را به‌ ياد نمی‌آورد...» قرآن‌ حكيم‌

«ای‌ رسول‌ ما به‌ همه‌ بگو كه‌ خير و شر همه‌ ازخداست‌» . قرآن‌ حكيم‌

«تو خودت‌ كتاب‌ نَفْس‌ خويش‌ را بخوان‌ كه‌ خودبخودكافی‌ هستی‌» . قرآن‌ حكيم‌

فهرست مطالب:

فصل ّاول: "سئوالھای بزرگ
ممكن
دروغ
شاھد
خوِد خودم
پاسخ
معنا
بیسوراخ
ارزش
شانس
زندگی
الھام

فصل ّدوم: "سئوال كنندهگان بزرگ
آدم (ع)
ابلیس
پیامبر
فیلسوف
شاعر
دانشمند
قاضی
مبلّغ مذھبی
انقلابی
كودك
خدا

https://t.me/khanjanyerfanibooks/56

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «متفرقه»

▶️ کودک - معماهای عرفانی
0:13:31
کودک - معماهای عرفانی
هادی
2 روز پیش
| 44 بازدید
2 الهام - معماهای عرفانی
0:10:45
الهام - معماهای عرفانی
هادی
2 روز پیش
| 59 بازدید
3 خدا - معماهای عرفانی
0:08:11
خدا - معماهای عرفانی
هادی
2 روز پیش
| 58 بازدید
4 با اهالی اعتیاد - ابر انسان
0:01:41