دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
31 بازدید

باربی وماجراجویی پرنسس

🎞داستان انیمیشن

ماجراازآنجاشروع می شودکه باربی ودوستانش برای دیداربا
پرنسس آملیاکه شباهت زیادی به باربی داردبه کشورفلوراویا
سفرمیکنند.
پرنسس آملیاکه ازملکه شدن عصبی است برنامه ای برای جابجایی
خودباباربی ارائه میکند...

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊