ویژگی هایی در برنامه RAR که خیلی ها نمیدونند... | Best Version RAR

برنامه هایی هستند که حالت فشرده سازی متفاوتی دارند مثل 7zip, Jar و... که اگر قسمت شد بعد درموردش صحبت خواهیم کرد...

00:00 مقدمه
00:45 معرفی
01:08 درمورد RAR
02:05 ویدیوی آموزش RAR
02:31 بخش اول برنامه (سه نقطه)
05:37 تنظیمات
06:43 نکات مهم (پارت بندی)
07:35 بخش دوم برنامه (تنظیمات فشرده سازی)
11:16 ادامه پارت بندی
12:25 ادامه بخش دو
13:23 ساخت پارت بندی
13:47 قسمتی مهم از برنامه RAR
15:00 نکات کاربردی برنامه
15:48 پسورد گذاشتن روی فایل
16:15 ادامه صحبت ها
16:36 پایانی
16:48 آدرس های اینترنتی

شبکه های اجتماعی ما:

آیدی تلگرام (ID Telegram) :
https://t.me/hasan_mohammadalizadeh

یوتیوب (YouTube) :
https://m.youtube.com/@edays_miba

کانال تلگرام (Channel Telegram) :
https://t.me/best_edays

اینستاگرام (Instagram) :
https://www.instagram.com/edays.miba

آی فیلو (Ifilo) :
https://ifilo.net/edays_miba

آپارات (Aparat) :
https://www.aparat.com/
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مخفی شدن تبلیغ

مرتبط

Edays

در حال بارگذاری