دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
1 روز پیش
35 بازدید

فارسی اول دبستان درس حلزون

تدریس درس به درس فارسی اول دبستان

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «فارسی اول دبستان»

23 درس اول فارسی نشانه آ
0:02:40
درس اول فارسی نشانه آ
امین
6 روز پیش
| 38 بازدید
24 فلش کارت نشانه ی آ ا
0:00:51
فلش کارت نشانه ی آ ا
امین
6 روز پیش
| 40 بازدید
25 فلش کارت نشانه ی آ
0:01:39
فلش کارت نشانه ی آ
امین
6 روز پیش
| 23 بازدید
27 درس اول باران فارسی اول دبستان
0:06:32
29 فلش کارت های نشانه ی ب
0:01:12
فلش کارت های نشانه ی ب
امین
5 روز پیش
| 45 بازدید
30 ترکیب نشانه ی ب و آ
0:03:58
ترکیب نشانه ی ب و آ
امین
5 روز پیش
| 35 بازدید
31 معرفی نشانه ی ب درشهرک الفبا
0:02:36
32 تشخیص نشانه ی ب غیر آخر و ب آخر
0:04:50
▶️ فارسی اول دبستان درس حلزون
0:01:20
34 تدریس فارسی اول ابتدایی
0:01:06
36 تدریس درس حلزون قسمت ششم
0:00:47