دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
32 بازدید

گوسفندچاق وچله بزرگ

این گوسفندنسیب کی میشه درعید قربان خوش به حالش🤣🤣🤣

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «طنز»

7 اخبارکردی:قسمت دوم
0:03:29
SD
اخبارکردی:قسمت دوم
film
1 ماه پیش
| 17 بازدید
8 حرف زدن پایه تلفن بادختر
0:00:55
حرف زدن پایه تلفن بادختر
film
1 ماه پیش
| 70 بازدید
10 طنز کردی به دست آوردن دختره
0:00:59
SD
11 طنزدوبله کردی خنده دار
0:00:58
SD
طنزدوبله کردی خنده دار
film
1 ماه پیش
| 101 بازدید
12 توضیح باطل بودن یانبودن نماز
0:01:01
13 دوبله کردی توچرانمیایی فطره بخوری؟
0:00:12
SD
14 کاش اصلا کت خودمو بهش میدادم
0:00:24
SD
15 این قسمت:کلاس زبان انگلیسی
0:04:26
16 زنگ آخر- قسمت سوم
0:03:58
زنگ آخر- قسمت سوم
film
1 ماه پیش
| 140 بازدید
▶️ گوسفندچاق وچله بزرگ
0:00:24
گوسفندچاق وچله بزرگ
film
۱ هفته پیش
| 31 بازدید
18 دوربین مخفی لخت کردن
0:00:26
دوربین مخفی لخت کردن
film
۱ هفته پیش
| 147 بازدید