دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 روز پیش
21 بازدید

اکر از بلندی آسمان بترسی نمیتونی مالک ماه شوی

هرگز فراموش نکن اگر از بلندی اسمون بتریسی نمیتونی مالک ماه شوی کسی که هدفی داره نباید اجازه بده ترس اونو عقب بندازه

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊