دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
99 بازدید

تا هستیم یادمون کنید 🖤

روزی سراغمان نیاید که دیر شده
تا کسیو از دست ندادید در کنارش خوش باشید

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «غمگین»

5 سکوت یک شیر فاجعه است
0:00:12
SD
سکوت یک شیر فاجعه است
sinix_galb
5 ماه پیش
| 145 بازدید
7 سکوت ادم بدتراز هرد دردیست
0:00:10
SD
8 بیگناه پای دار رفت . . .
0:00:30
بیگناه پای دار رفت . . .
sinix_galb
5 ماه پیش
| 105 بازدید
9 هرچی خوردیم‌از دوست‌و آشنا بود
0:00:10
SD
10 چجوری فراموشت کنم؟☹️🖤
0:00:42
SD
11 فراموشم کن. . . 😊💔
0:00:59
SD
فراموشم کن. . . 😊💔
sinix_galb
4 ماه پیش
| 147 بازدید
12 عاشق میکنی عاشق موندنم بلد باش!💔
0:01:00
SD
13 ولی اگه بمونی... 🙃🖤
0:00:59
SD
ولی اگه بمونی... 🙃🖤
sinix_galb
4 ماه پیش
| 142 بازدید
14 دیوانگان را،راه راست نیست
0:00:14
SD
▶️ تا هستیم یادمون کنید 🖤
0:00:27
تا هستیم یادمون کنید 🖤
sinix_galb
۱ هفته پیش
| 98 بازدید