دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
دیروز
19 بازدید

نکنید جان جدتون بمیره چه خاکی تو سرتون می کنید

نکنید جان جدتون بمیره چه خاکی تو سرتون می کنید

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «طنز»

674 پرواز فرست کلاس با مستر بین !!!
0:04:36
675 تقلید صدای عالی با سن کم
0:00:06
SD
تقلید صدای عالی با سن کم
d1400
4 روز پیش
| 32 بازدید
678 وقتی بهت میگن سرت به کار خودت باشه
0:00:05
SD
681 تک چرخ خنده دار
0:00:10
SD
تک چرخ خنده دار
d1400
3 روز پیش
| 28 بازدید
682 طنز حسن ریوندی برای کرونا               .
0:01:00
SD
684 با این پرتقال میزنم بری پرتقال
0:00:52
HD
685 میگم بمون . میگم برو . طنز               .
0:00:41
HD