نحوه محاسبه درآمد در فیلو چگونه است؟

کاربران فیلو سهمی از درآمد حاصل از تبلیغات در صفحه ویدیوی خود را دریافت می کنند. حال ممکن است سؤالاتی از قبیل این سهم چگونه محاسبه می شود؟آیا در‌آمد ثابتی پرداخت می شود؟ نحوه دریافت درآمدمان به چه صورت است؟ در ذهن شما ایجاد شود، به ادامه این مطلب توجه کنید تا با نحوه کسب در‌آمد در فیلو آشنا شوید.

نحوه محاسبه درآمد

برای محاسبه درآمد، ما از ضریبی به نام مؤثر هزاره استفاده می کنیم. مؤثر هزاره به عوامل مختلفی بستگی دارد. در سیستم محاسبه درآمد فیلو، دقیقه پخش ویدیو ملاک در‌آمد شما می باشد. یعنی مخاطب ویدیو شما را هر مقدار (بر حسب دقیقه) تماشا کند، به همان میزان درآمد دریافت خواهید کرد. حداکثر دقیقه تماشای ویدیو برای محاسبه 5 دقیقه برای کاربران بازنشرکننده و 15 دقیقه برای تولیدکنندگان ویدیو بوده و ویدیوهای زیر 10 ثانیه نیز شامل کسب در‌آمد نخواهند شد. برای محاسبه موثر هزاره از عوامل مختلفی چون تعداد دنبال کننده ها، رعایت قوانین فیلو(به صورت مثبت و منفی)، برگزیده شدن ویدیو در بخش های مختلف استفاده می شود. با توجه به تعریفی که از مؤثر هزاره بیان شد، درآمد شما نمی‌تواند یک مبلغ ثابت ماهیانه باشد و به صورت روزانه محاسبه می گردد. دقت داشته باشید تا زمانی که ویدیو منتشر شده شما در فیلو فعال باشد، شما از آن درآمد خواهید داشت.

ارتقای سطح درآمد: درآمد شما در فیلو در 5 سطح قرار می گیرد. هنگامی که در فیلو ثبت نام کرده و شروع به آپلود ویدیو می کنید، از سطح مقدماتی یعنی سطح 1بهره مند هستید اما با کسب شرایطی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می توانید درخواست ارتقای سطح ارسال کرده و در صورت تایید، درآمد شما با ضریب بالاتری محاسبه می شود.
شرایط ارتقا سطح 2 در فیلو داشتن مجموع 50 ساعت پخش در ۳۰ روز اخیر، تعداد 200 دنبال کننده، 95% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در ۳۰ روز، 40% ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.
شرایط ارتقای سطح 3 در فیلو داشتن مجموع 100000 ساعت پخش در ۳۰ روز اخیر، تعداد 2000 دنبال کننده، 98% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در ۳۰ روز، %50 ضریب استقبال از ویدیو در 3 ماه اخیر می باشد.
شرایط ارتقای سطح 4 در فیلو داشتن مجموع 200000 ساعت پخش در ۳۰ روز اخیر، تعداد 4000دنبال کننده، 100% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در ۳۰ روز، 90% ضریب استقبال از ویدیو در ۳۰ روز اخیر می باشد.
شرایط ارتقای سطح 5 در فیلو داشتن مجموع 300000 ساعت پخش در ۳۰ روز اخیر، تعداد 10000دنبال کننده، 100% انطباق با قوانین فیلو(نسبت ویدیوهای فعال به ویدیوهای غیر فعال یا از درآمد خارج شده) در ۳۰ روز، 95% ضریب استقبال از ویدیو در ۳۰ روز اخیر می باشد.

ارتقای سطح درآمد در فیلو چیست؟

برای ارتقای سطح در‌آمد چه کنیم؟

مشاهده درآمد در بازه زمانی دلخواه

شما در صفحه گزارش درآمد می‌توانید مؤثر هزاره و میزان درآمدتان را در بازه زمانی دلخواه ببینید. دقت داشته باشید اگر بازه زمانی را روی امروز تنظیم کنید، به دلیل محاسبه در‌آمد در پایان روز، نمودار فاقد مبلغ می باشد.

نحوه پرداخت درآمد

درآمد شما به صورت روزانه محاسبه شده و در پایان هر روز به موجودیتان اضافه می شود. کاربرانی که موجودی آن ها به حد نصاب پرداختی فیلو رسیده باشد، می توانند از یکم تا پنجم هر ماه از طریق صفحه درخواست تصفیه حساب، درخواست خود را ثبت کنند. پس از ثبت درخواست، درخواست شما به حالت در حال پرداخت تغییر کرده و موجودی شما صفر خواهد شد.از دهم تا پایان ماه نیز زمان واریز درخواست های ارسال شده می باشد.توجه داشته باشید در صورتی که درخواست تصفیه حساب ارسال نکنید درآمد شما مانند روزهای قبل به صورت روزانه محاسبه شده و به موجودی شما اضافه خواهد شد و هیچگونه کسر موجودی نخواهید داشت. برای ارسال درخواست تصفیه حساب، پروفایل مالی شما باید در وضعیت تایید شده باشد.تکمیل پروفایل مالی تنها ۱ بار لازم است صورت گیرد مگر قصد تغییر اطلاعات مالی را داشته باشید که در این صورت توسط پشتیبان فیلو صورت می گیرد.

میانگین درآمد کاربرها در سطح 1 از ۱۰۰۰ دقیقه تماشا ویدیو در ۷ روز اخیر، 1,814 ریال بوده است.

میانگین درآمد کاربرها در سطح 2 از ۱۰۰۰ دقیقه تماشا ویدیو در ۷ روز اخیر، 2,808 ریال بوده است.

میانگین درآمد کاربرها در سطح 3 از ۱۰۰۰ دقیقه تماشا ویدیو در ۷ روز اخیر، 3,982 ریال بوده است.

میانگین درآمد کاربرها در سطح 4 از ۱۰۰۰ دقیقه تماشا ویدیو در ۷ روز اخیر، 6,370 ریال بوده است.