آبنبات کاراملی یا سوهان بادام زمینی

آبنبات کاراملی یا سوهان بادام زمینی...
فرق سوهان کنجدی و سوهان بادام زمینی با نوقاشون اینه که نوقا مغز بیشتری داره و مقدار آب نباتش کمتره. سوهان مغزیجات کمتری داره و آب نباتش بیشتره.
سوهان کنجدی های بیرونم اگر دیده باشید کمتر از این آبنبات ما مغز داره. اگر مقدار بادام دو برابر بشه اونطوری میشه نوقای بادام زمینی که به شکل ضخیم هم بیرون فروخته میشه.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

dida.ir

در حال بارگذاری
X
این ویدیو