اکتشافات فضا توسط دوربینهای مدار گر وتلسکوپی..ولی آنان هیچ چیز واقعی بنظر نمیرسد.

میگویند اینها شیعهای فضایی هستند که دیده شده وتابحال محرمانه بوده .ولی امکان دارد فضا پیماهای خودمون باشند.وبنلند پایه های اینکار هم گفتند بنظر نمیرسد فضایی باشند...آخر فیلم یه سنگ به زمین دارد میاد
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مرتبط

یوسف

در حال بارگذاری
X
این ویدیو