پوشاک در انگلیسی

بان انگلیسی پایه هفتم - واژه نامه آخر درس پنجم
برای تهیه فایل های آموزشی زبان انگلیسی پایه هفتم میتونید به سایت امکان مشاهده لینک های تایید نشده وجود ندارد! مراجعه کنید
در این محصول آموزشی درس ها به تفکیک توضیح داده شده تا دانش آموز بر حسب نیاز ، هر درسی که دچار مشکل است را تهیه کنه
علاوه بر کتاب درسی ، کتاب کار هم توضیح داده شد.

#‌زبان_انگلیسی#‌زبان_انگلیسی_هفتم#‌انگلیسی_هفتم#‌اعداد_انگلیسی#‌درس_هفتم_زبان_هفتم#‌درس_پنجم_انگلیسی_هفتم#‌آموزش_انگلیسی#
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

teacher_ fariba

در حال بارگذاری
X
این ویدیو