دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
3 روز پیش
32 بازدید

خشونت علیه زنان را متوقف کنید

برای درک بهتر و تشخیص اهمیت جایگاه خشونت کافی است نگاهی به داده کاوی هایی که سامانه تحلیل گر لایف وب منتشر کرده است، بیاندازیم. بر اساس این داده کاوی، محتواهای مربوط به مسائل و چالش های مطرح شده در حوزه زنان در توئیتر فارسی از ابتدای سال ۹۶ تا زمستان ۹۹ به ترتیبِ بیشترین میزان تولید محتوا به استخراج ۶ حوزه کلی منتج شده است؛ که عبارتند از:۱-حجاب، ۲-تجاوز، ۳-خشونت علیه زنان،۴- تبعیض جنسیتی و حقوق زنان، ۵-چند همسری و کودک همسری، ۶-ورود زنان به ورزشگاه.
با رصد و پایش جزییات این داده کاوی به این نتیجه می رسیم که، بیش از ۸۰ درصد این گفت و گوها و چالش ها که یک در بازه ی زمانی تقریبا چهارساله مورد بررسی قرار گرفته اند، در سه محتوای مهم و پرپسامد «حجاب»، «تجاوز» و «خشونت علیه زنان» خلاصه شده اند. در همین راستا است که، توجه به این تحلیل ها و آمارها، اهمیت بحث خشونت علیه زنان و در کنار آن لزوم مسأله شناسی و تعیین مصادیق دقیقی از انحاء و گستره ی خشونت بیشتر احساس می شود.
در ادامه ی تعاریف خشونت می توان گفت، خشونت ها انواع متفاوتی دارند. برخی از آن ها مانند خشونت های جسمی، نمود عینی و بیرونی دارند. از همین رو اغلب مورد توجه جوامع و رسانه ها قرار می گیرد. در مقابل،برخی از خشونت ها هم هستند که به شکلی پنهان تبلور می یابند و از همین رو است که از دید جامعه مغفول می ماند و بدان ها پرداخته نمی شود. یکی از مصادیق این نوع از خشونت پنهان، خشونت سیاسی است که در حوزه ی زن و خانواده هم دارای مصادیق زیادی است.

ما همیشه بفکر سلامت و پوست شما هستیم

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊