آهنگ اما لیلی بی مجنونش از پلی لیست آهنگ های پاپ ایرانی

آهنگ اما لیلی بی مجنونش شهرام شکوهی +متن از پلی لیست آهنگ های پاپ ایرانی
متن آهنگ اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره
اما لیلی بی مجنونش دق میکنه میمیره
قصه ی عشقی که ميگم
عشق ليلای مجنونه
با يه روايت ديگه
ليلی جای مجنونه
مجنون سر عقل اومده
شده آقای اين خونه
متن آهنگ اما لیلی بی مجنونش
تعصب و يه دندگيش
کرده ليلی رو ديوونه
امـا ليـلی بـی مـجنونش
دق ميـکنه ميـمـيره
با يه اخم کوچيک اون
دلش ماتم میگيره
ميگه بايد بسازه
اون اين مثل يه دستوره

پلی لیست آهنگ های پاپ ایرانی
#‌شهرام_شکوهی
#‌آهنگ
#‌موسیقی
@‌setare__azh

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

لیست پخش «پلی لیست آهنگ های پاپ ایرانی»

مخفی شدن تبلیغ