دیالوگ ناب عاشقانه

هر آدمی دوس داره یه عشقی تو زندگیش باشه
یه کسی که بهش توجه کنه
یه زنگی بهش بزنه چهارتا کلمه باهاش حرف بزنه
...
اما به وقتش...!!‌


.
.
.
#‌دیالوگ_ناب #‌دیالوگ_برتر #‌دیالوگ_قشنگ #‌دیالوگ_عاشقانه #‌دیالوگ_عاشقانه_فیلم #‌کلیپ_عاشقانه #‌ویدیو_عاشقانه

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

لیست پخش «متفرقه»

مخفی شدن تبلیغ