دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
13 بازدید

کدام کشورها سربازی اجباری دارند؟

سربازی اجباری شاید برای آن هایی که قرار است این خدمت را به انتها برسانند یک بلای زمینی باشد، اما برای نهاد ها هدیه آسمانی است. نیروی کار در آماده ترین شرایط جسمی و روحی آن هم با حداقل درآمد، می تواند بسیاری از خدمات نیروهای مسلح را پوشش دهد.

سوال مهم اینجاست، چاره و راه حل دیگری وجود ندارد که هم جوانان از این فرصت سنی بیشترین بهره را ببرند و هم نیروهای مسلح دچار کمبود نیرو نشوند؟‌

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊