کارتون جذاب ودیدنی پاندای کونگفوکار قسمت اول

انیمیشن «پاندای کونگفوکار» داستان پاندایی است که عاشق کونگفوست اما مهارتی در این رشته ندارد. یک روز استاد خردمندی او را بهعنوان جنگجوی اژدها انتخاب میکند تا از استادی بهنام شیفو کونگفو یاد بگیرد و از درهی صلح درمقابل دشمن خطرناکش، تایلانگ، محافظت کند.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

filmdahe 60

در حال بارگذاری
X
این ویدیو