کلیپ پوریا راجب فامیل

لبی قرمز‌تر از ماتیک داری
دو تا چشم دراماتیک داری
چه شد بانو! نفهمیدم عزیزم
بگو چشمک زدی یا تیک داری؟
خداوندا سه دردم دادی یک بار
زن زشت و خر لنگ و طلبکار
خداوندا زن زشتم تو بردار
خودم دونم خر لنگ و طلبکار
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

✅shojaei دنبال کن دنبال شی

در حال بارگذاری
X
این ویدیو