نحوه جدا کردن قطعه از روی برد

خارج سازی قطعه خراب از روی برد با استفاده از قلع کش سیمی !


این یک روش برای خارج سازی قطعات معیوب از روی بردهای الکترونیکی است که در آن با استفاده از قلع کش سیمی ابتدا قلع های پایه آن قطعه جداسازی می شود و سپس قطعه خارج و بستر برد تمیزکاری می شود
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

R_Vidi_86

در حال بارگذاری
X
این ویدیو