دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
56 بازدید

ویدئویی از تارنوازی زیبای محمد حسن زاده که عباس سپاهی یونسی در پیجش منتشر کرده ا

ویدئویی از تارنوازی زیبای محمد حسن زاده که عباس سپاهی یونسی در پیجش منتشر کرده است و ضمن انتشار این ویدئو نوشت:

🔶 دوتار عارف صوفی را که به دست محمد دادیم نه گفت پرده های این دو تار زیاد است و نه هیچ چیز دیگر . در آفتاب کم رمق نزدیک ظهر روستای (درس آخوند) تربت جام تکیه داد به دیواری کاهگلی و برایمان زد و خواند.

🔶🔶 در همین چند دقیقه می‌توانید ببینید محمد با جرات و قدرت پنجه می‌زند آن هم پنجه ای شیرین که شنونده را به ادامه شنیدن و نگاه کردن به دوتارنوازی آش ترغیب و تشویق می کند . خدا به او صدای خوبی هم داده است و این مزیتی است که در هر خوانندهای جمع نمیشود بعضی ها خوب می نوازند، بعضی ها خوب می خوانند اما کمتر هستند هنرمندانی که هم بخوانند و هم بنوازد و محمد باید از این جهت شکرگزار باشد.

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «آهنگ و موسیقی»

454 آهنگ جدید و شاد : علی منتظری - جانان
0:01:00
HD