تنها روستای زیبای صخره ای قابل سکونت در جهان افتخار آذربایجان تبریز

🌹 روستای صخره ای کندوان

روستای کندوان یکی از جاذبههای گردشگری زیبا و منحصربهفرد استان آذربایجان شرقی به شمار میرود که عمده شهرت خود را مرهون خانههایی است که به شکل مخروطی یا کله قندی در دل صخرههای سنگی کنده شدهاند. روستای تاریخی و زیبای کندوان در ٢٢ کیلومتری اُسکو و در ۶٢ کیلومتری تبریز قرار دارد.

کندوان یکی از سه روستای صخرهای مخروطی شکل جهان است که این ویژگی موجب جذابیت بینظیر آن شده است. معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن یک استثنا در دنیا به حساب میآید چرا که دیگر کسی در کاپادوکیای ترکیه و داکوتای آمریکا زندگی نمیکند.

در دل این تپههای بلند که ارتفاع بعضی از آنها به ۴۰ متر میرسد صدها آغل، انبار و اتاقک حفر شده که بسیار دیدنی است. همچنین آب معدنی گوارایی از دل یکی از تپه های این روستا می جوشد که از شهرت فراوانی برخوردار است و برای امراض کلیوی بسیار مفید تشخیص داده شده است.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

سعید

در حال بارگذاری
X
این ویدیو