سریال فوفو مسافری از کامادو قسمت پنجم

ماجرای موجودی فضایی به نام فوفو است که طی اتفاقی به سیاره زمین میآید و مهمان آرتا و خانوادهاش میشود. فوفو شاهزاده سیاره کامادو است و توانایی این را دارد تا هر آرزویی را برآورده کند. همین ویژگی او باعث شده تا پادشاه سیاره میتامیتا به دنبال فوفو باشد تا زندانیاش کند.

مرتبط

دنیای انیمیشن

در حال بارگذاری
X
این ویدیو