کشف پناهگاه مخفی یهودیان در ...

این تونل ها به کنیسه‌ی یهودیان متصل بوده و چندین نفر به خاطر  این تونل دستگیر شدن و حتی زمان دستگیری در کنیسه، یهودیان که در محل بودن به شدت با پلیس درگیر شدن!

اکثر این مکانها برای مراسم های نامتعارف یا کارهایی که نمیشه جلوی انظار انجام داد، استفاده میشه! به خاطر همین این مکان به گفته ی ماجراجویانی که فیلمبرداری کردن پر از انرژی منفی و استرس بوده...

‌‎‌‌ #‌پناهگاه #‌حفره #‌تونل #‌مخیگاه #‌یهودیان #‌زیر_زمین #‌پیشرفته #‌پنهان_کاری #‌کنیسه #‌بازداشت #‌دستگیر
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

khalil.p

در حال بارگذاری
X
این ویدیو