دکلمه غزل عاشقانه ی عهد از غزلیات استاد غزل م.طایفی(طالب) شعر با صدای شاعر

گروه دکلمه تکاپو با همکاری گروه دکلمه طالب خوانی با افتخار تقدیم می کند. غزل خوانی با صدای خود شاعر معاصر استاد غزل موسی الرضا طایفی(طالب) ... دکلمه غزل فارسی عاشقانه ی ناب با صدای خود شاعر موسی الرضا طایفی(طالب اردبیلی) با عنوان عهد بوسه از غزلیات غزلسرا و شاعر معاصر استاد غزل طالب . اشعار و غزلیات شاعر اردبیلی را در این کانال فیلو می توانید ببینید. #‌صدای_شاعر #‌ادبیات_فارسی #‌طایفی #‌طالب #‌طالب_اردبیلی #‌دکلمه #‌موسیقی #‌عشق #‌گل #‌شعر #‌ادبیات #‌عطر #‌غزل
مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مخفی شدن تبلیغ

مرتبط

موسی الرضا طایفی(طالب اردبیلی)

در حال بارگذاری