انیمه انگل قاعده کلی فصل ۱قسمت 8 دوبله فارسی

دانش اموز پسر ۱۷ساله دبیرستانی به نام شینیچی ایزومی که با مادر و پدرش در محله ای ارام در فوکویاما ،هیروشیما،ژاپن زندگی می کند. یک شب، بیگانگان کوچک کرم مانند با سر های مته ای به نام پارازیت به زمین می رسند و با ورود به گوش یا بینی مغز مغز میزبان خود را به دست می گیرند.

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

لیست پخش «انیمه انگل قاعده کلی »

مخفی شدن تبلیغ