آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو

دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش

ساخت یک شمع در حال سوختن در رزین

یک شمع در حال سوختن در رزین اپوکسی. DIY به یک روش ساده / هنر رزین
شمع
ترجمه‌های شمع
اسمفراوانی
candle
شمع
spark plug
شمع
prop
تکیه, شمع, پایه, نگهدار, تیر, پشتی صندلی وغیره
stanchion
تیر, پایه, حائل, شمع, نگهدار, سایبان یا چادر جلو مغازه
مترادف شمع
اسم
ملخ هواپیما
حائلپایه

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «کاردستی و ساختنی»