موسیقی ویولون در سریال ونزدی

داستان سریال ونزدی در آکادمی نورمور – یک مدرسه شبانه‌روزی بسیار منحصربفرد – در نیو انگلند می‌گذرد و بر سال‌های تحصیل این شخصیت در آکادمی نورمور در شهر کوچک جریکو تمرکز دارد. جایی که او هم دوستان و هم دشمنانی دارد. او باید روابطی جدید و بسیار پیچیده را هدایت کند، بر توانایی فراطبیعی نوظهور خود مسلط شود و کشتار وحشتناکی که مدرسه محلی را به وحشت انداخته است را خنثی کند. همچنین او باید معمای فراطبیعی‌ای که ۲۵ سال پیش خانواده او را تحت تاثیر قرار داده بود را حل کند و ...
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

فایــکو

در حال بارگذاری
X
این ویدیو