🌎 برای اولین بار؛ رونمایی از جسد فسیل شده آدم فضایی ها در پارلمان مکزیک

پارلمان مکزیک اجساد فسیل هزار ساله دو موجود غیرانسانی مرتبط با UFO/UAP یافت شده از یک معدن در پرو را به نمایش گذاشته است.

دانشمندان مکزیک میگویند:
غیرزمینی یا زمینی بودن این اجساد مشخص نیست ولی دادههای DNA غیرانسانی بودن آنها را اثبات کرده است.

اطلاعات بیشتر که توسط دانشمندان مکزیک در کنگره این کشور ارائه شده است:

از اجساد فسیل ۳۵ درصد داده ژنتیکی استخراج شده که مانند هیچ چیز شناختهشده بروی زمین نیست.

اجساد دارای ساختار استخوانی همچون پرندگان و گردن جمعشونده هستند.

۶۰ سانتیمتر قد و سه انگشت دارند.
در بدن آنها ایمپلنت فلزی یافت شده است.

‎‎‎‎
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

ajayeb.jahan

در حال بارگذاری
X
این ویدیو