توضیح دادن نشانه ضعف است!

مهران مدیری :«من یک جمله همیشه می‌گویم و به آن معتقدم که توضیح دادن نشانه ضعف است و شما هر وقت بخواهید چیزی را بیشتر توضیح بدهید، بیشتر ضعیف‎ هستید. به نظرم قدرت در این است که شما هیچ چیزی را هیچ وقت توضیح ندهید و کاری که فکر می‌کنید درست است انجام بدهید. حقیقت هرگز پنهان نمی‌ماند. هرچه بیشتر توضیح می‌دهید بیشتر به شما فحش می‌دهند و حمله می‌کنند و به جایی می‌رسی که باید بشینی گریه کنی و وقتی گریه می‌کنی باز بیشتر فحش می‌دهند و حمله می‌کنند و این خیلی در کشور ما بامزه است. بنابراین هیچ وقت سعی نکردم چیزی را توضیح بدهم. حتی اگر سوتفاهم بوده و به غلط اخباری به مردم رسیده. معتقدم توضیح دادن از ضعف است و حقیقت همیشه روشن خواهد شد.‌
.
.
.
#‌توضیح_دادن_نشانه_ضعف_است #‌مهران_مدیری #‌توضیح_دادن #‌ویدیو_مهران_مدیری #‌کلیپ #‌دیالوگ_برتر #‌دیالوگ_ناب #‌ویدیو_ناب #‌بهترین_دیالوگ_ها

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

لیست پخش «متفرقه»

مخفی شدن تبلیغ