اسکورت لو ح های هخامنشی پس از بازگشت

بیش از ۳هزار لوح و قطعه تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان که پس از پیگیری های مستمر چند دستگاه، نهایتا در سفر رئیسجمهور به نیویورک به ایران تحویل شد، پس از ورود به ایران با اسکورت به موزه ملی منتقل شد. منبع: دانشجو
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

Asirus

در حال بارگذاری
X
این ویدیو