فالو شده توسط سلطان و نفر اول پلاسمای خون در ایران و خاورمیانه هستم ...