آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو

پرداختی‌ها

برای رعایت حریم خصوصی کاربران اطلاعات آنها نمایش داده نشده.

لیست زیر فقط شامل کاربرانی است که حداقل یک بار درآمد خود برداشت کرده اند.


پنهان شده
+20,000 ویدیو
+9,500,000 بازدید

62,989,610 ریال

پنهان شده
+3,000 ویدیو
+1,500,000 بازدید

22,543,176 ریال

پنهان شده
+4,000 ویدیو
+3,000,000 بازدید

22,147,429 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+2,500,000 بازدید

12,706,105 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

10,306,821 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

9,141,205 ریال

پنهان شده
+2,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

8,854,900 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+700,000 بازدید

8,154,103 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

6,886,421 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+900,000 بازدید

6,865,498 ریال

پنهان شده
+9,000 ویدیو
+800,000 بازدید

6,746,839 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+1,000,000 بازدید

6,561,596 ریال

پنهان شده
+10,000 ویدیو
+2,000,000 بازدید

6,025,071 ریال

پنهان شده
+8,000 ویدیو
+1,500,000 بازدید

5,363,441 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+500,000 بازدید

4,396,080 ریال

پنهان شده
+1,000 ویدیو
+400,000 بازدید

4,135,321 ریال

پنهان شده
+500 ویدیو
+400,000 بازدید

3,933,361 ریال

پنهان شده
<50 ویدیو
+6,000 بازدید

3,618,050 ریال