شلیک موشک های پدافند هوایی دریا پایه نواب سپاه

نواب، بهعنوان نمونه دریاپایه موشک زوبین شناخته میشود که احتمالاً باید بردی در حدود ۲۰ کیلومتر داشته باشد. بهگفته دریادار تنگسیری همچنین ۴ مدل موشک کروز بهروی شناور شهید سلیمانی نصب شده که بردهای آنها ۹۰، ۱۴۰، ۳۰۰ و ۷۵۰ کیلومتر است.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

sadra

در حال بارگذاری
X
این ویدیو