مسجد تاریخی «باغو» در کیش

مسجد «باغو» کیش یکی از آثار تاریخی ارزشمندی است که ساخت آن به سال ۹۸۱ هجری قمری برمیگردد.
در کنار این مسجد تاریخی نسبتا کوچک ولی بسیار زیبا، چاه آبی قدیمی نیز قرار دارد که مورد توجه گردشگران قرار میگیرد.

این مسجد تاریخی دارای یک مناره است و دیوار خارجی آن بسیار کوتاه است، بهطوری که حیاط آن از بیرون نیز به راحتی دیده میشود.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

جزیره کیش

در حال بارگذاری
X
این ویدیو