انیمیشن کرال شاکر: بازیافت Kral Sakir: Geri Donusum 2022

انیمیشن کرال شاکر: بازیافت kral sakir: geri donusum 2022 دانشمندانی که در تلاش برای حل بحران زیست محیطی آلودگی هستند، راهی برای ارسال زبالههای جمعآوری شده به فضا از طریق فضاپیماهای موشکی ابداع کردهاند. اما هنگامی که این زبالهها به سیارات بیگانه منتقل میشوند، بیگانگان خشمگین برای گرفتن انتقام به زمین میآیند. حال شاه شاکر و خانوادهاش باید برای محافظت از جهان در برابر بیگانگان وارد عمل شده و…
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

farham

در حال بارگذاری
X
این ویدیو