عاشقانه ای در فراق محبوب

ریشه عشق را از عشقه دانسته اند؛ عشقه نام گیاهی است که در زبان فارسی به آن پیچک می گویند. این گیاه به دور گیاهان می پیچد و آنها را زرد و خشک می کند، عشق نیز با وجود عاشق چنین می کند. عشق حقیقی عشق به خالق همه موجودات یعنی خدای متعال است. مولوی می گوید:
ناف ما بر مهر او ببریده اند عشق او در جان ما کاریده اند
سعدی، شاعر نامدار شیراز یک باب از گلستان و بوستان را به عشق اختصاص داده و در غزلیات وی نیز لبریز از سخن درباره عشق است. وی عشق را لازمه انسان بودن می داند:
عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

ابوالقاسم عاشوری

در حال بارگذاری
X
این ویدیو