ساخت گیقت گل وپروانه مینیمال

شیشه ها رو از خرازیها یا لوازم هنری فروشیها وخاک اره رو از نجاری تهیه کنید،با استفاده از خمیر فیمو یا خمیر گل چینی ساقه گل وبا کاغذ رنگی گلبرگها وبرگها وبا کاغذ پوستی وماژیک پروانه رو درست کنید،بعداز مونتاژ کردن دور درظرف رو چسب بزنید وشیشه را به در بچسبانید.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

art_mom_my

در حال بارگذاری
X
این ویدیو