آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو
قانون تقسیم جریان
0:02:40
HD
نایتکور خداحافظی (Leaving)
0:03:09
نایتکور آتش زدن ( Ignite)
0:03:03

دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
35 بازدید

چشم قنشگت دیوانه کنندس

چشمات دیونم میگنه
در شیونِ بى‌پایان این روزگار به من بگو بر این مردمِ خسته چه رفته است كه هزار پیراهنِ سیاه كهنه كرده‌اند و هنوز اندوه‌گزارِ بى‌فرصت عزا از پى عزا…!

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊