عجیب ،مرموز ،جالب ،ترسناک ،صداهای ضبط شده از سیارات منظومه ی شمسی

خورشید، زمین ،عطار ،زهره ،ناهی ،مشتری

مرتبط

Asirus

در حال بارگذاری
X
این ویدیو