مهربونی خیلی قشنگه

لطیف باش اجازه نده دنیا بهت سخت بگیره اجازه نده درد باعث تنفرت بشه اجازه نده تلخی شیرینی وجودتو بدزده افتخار کن حتی اگر بقیه جهان مخالف تو باشن،چون تو هنوز معتقدی که این جهان زیباست.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

زهرا

در حال بارگذاری
X
این ویدیو