سریال انیمیشن اوگی و سوسکها قسمت اول ۲۰۲۲

انیمیشن اوگی و سوسکها سال ساخت ۲۰۲۲

اوگی یک گربه معمولی است که به تنهایی در یک خانه نسبتا بزرگ زندگی میکند ،رنگ آبی اوگی و همچنین رفتارهای احمقانه اوگی از مشخصات اصلی این شخصیت کارتونی است ،در خانه ای که اوگی زندگی میکند 3سوسک نیز در قسمت زیر زمین با همدیگر زندگی میکنند ،یکی ازین سوسکها اندام درشت تری نسبت به دو تای دیگر دارد ،پرخور و بسیار احمق است به طوری که سوسک دیگری که از رفتار و اندام نسبتا ورزیده اش بر می‌آید رییس است را همیشه عصبانی می‌کند و همین دلیل خوبی برای دو سوسک دیگر است که اتفاقا سومی هم ورزیده تر و جسور تر از اوست تا اورا مدام کتک بزنند .و این سه حشره هیچگاه با اوگی سر سازگاری نداشته اند و حتی در بی اهمیت ترین موارد سوسک ها کوتاه نمی آیند و اوگی دست و پاچلفتی را مدام اذیت میکنند و همیشه در برابر رفتار شرورانه این سه سوسک شیطان اوگی استراتژی انتقام را به کار می‌گیرد که گهگاهی موفق میشود به صورت موقت و در مدت زمان کوتاهی موفق باشد و بخت با سوسکها بیشتر یاری میکند و آنها را پیروز میدان میکند مگر در انتهای هر داستان که هیچ گاه شانسی برای موفقیت به دست نیاورده اند.
دو گربه دیگر نیز در زندگی اوگی وجود دارند،یکی از آنها که رنگ سبز روشنی به همراه اندام درشت تری نسبت به اوگی دارد،و از چهره مردانه ترش به خوبی میشود تشخیص داد دوست یا برادر بزرگ اوگی است که البته خودخواه و به شدت با سوسکها تضاد رفتاری از خود نشان میدهد.گربه دیگر یک دختر لوس و جسور است که اوگی دلباخته و عاشق سینه چاک اوست .
یک سگ بول داگ قهوه‌ای در همسایگی اوگی است که نه با اوگی و نه با سوسکها هیچ گاه از در دوستی بر نیامده
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

اکرم جوکار

در حال بارگذاری
X
این ویدیو