فیلم جنجالی دعوا و کتک کاری بر سر کیک در راهپیمایی عید غدیر

فیلم جنجالی دعوا بر سر کیک در راهپیمایی عید غدیر
راهپیمایی عید غدیر با شکوه قابل توجهی در تهران برگزار شد، اما به هر حال نکاتی هم داشت که بین کاربران فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

اسنیک مامانی (فالو لطفا)

در حال بارگذاری
X
این ویدیو