ابی و شادمهر عقیلی(آهنگ رویای ما)

متن آهنگ رویای ما?
من من من من من
رویایی دارم
رویای آزادی
رویای یک رقص بی وقفه از شادی
(ابی)
من من من من من
رویایی دارم
از جنس بیداری
رویای تسکین این درد تکراری
.
.
.
#‌ابی_و_شادمهر_عقیلی #‌موزیک_ویدیو #‌رویای_ما
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

موزیک ویدیو

در حال بارگذاری
X
این ویدیو