دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
۱ هفته پیش
65 بازدید

معنی عبارت "Suit yourself"

Suit yourself!
هرجور راحتی !

English meaning: an expression used either humorously or angrily to mean "do what you want to do":
Example:
John: I don't think I'll come to the party tonight.
Mary: All right, suit yourself!
#‌آموزش_زبان_انگلیسی
#‌لغات_عبارات_انگلیسی
#‌آموزش
#‌فیلو

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «آموزش زبان انگلیسی »

60 معنی عبارت "Take the high road"
0:00:26
64 معنی عبارت "Look past sb’s mistakes"
0:00:27
67 معنی فعل "nail it"
0:00:29
معنی فعل "nail it"
Languagetraining
۱ هفته پیش
| 72 بازدید
69 معنی "You want it on the rocks"
0:00:21
معنی "You want it on the rocks"
Languagetraining
۱ هفته پیش
| 78 بازدید
▶️ معنی عبارت "Suit yourself"
0:00:15
معنی عبارت "Suit yourself"
Languagetraining
۱ هفته پیش
| 64 بازدید
71 معنی عبارت We are getting our kicks
0:00:21
73 معنی عبارت "Jump the gun"
0:00:13
معنی عبارت "Jump the gun"
Languagetraining
5 روز پیش
| 34 بازدید
75 معنی "Fire away"
0:00:14
معنی "Fire away"
Languagetraining
پریروز
| 45 بازدید