اشتباهات در زندگی مثل روغن در آب اشتباهاتم را دوست دارم

⁠اشتباهاتم را دوست دارم.
آن‌ها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته‌ام
و نتیجه‌اش را هر چه باشد می‌پذیرم
اشتباهاتم را گردن کسی نمی‌اندازم
می‌پذیرم که انسانم و اشتباه می‌کنم
نه فرشته‌ام و نه شیطان
و نه انسان کامل
تا زنده‌ام برای انتخابِ راهِ درست، فرصت هست.
وقتی زمین می‌خورم، بلند می‌شوم خود را می‌تکانم و ادامه می‌دهم
اشتباهاتم را دوست دارم.
آنها حباب شیشه‌ای غرورم را می‌شکنند
هر زمان به اشتباهاتم پی بردم، بزرگتر شده‌ام
اشتباهاتم را دوست دارم.
آنها گران‌ترین تجربه‌هایم هستند،
چرا که برایشان هزینه گزافی پرداختم...

👤#‌پائولو_کوئیلو
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مرتبط

Mahdie Khanlari moghaddam

در حال بارگذاری
X
این ویدیو