دلتنگی درد داره

.
من همیشه منتظرتم
حتی وقتایی که ازت ناراحتم یا دلتنگی
بهم فشار میاره و باهات بحثم میشه هم ، دلتنگتم ..
دلتنگی چیز مزخرفیه چون هیشکی جز خودت
نمیتونه درک کنه که تو چقدر به بودنش نیاز داری
اما نباید به روی خودت بیاری ، نباید زندگی نکنی
نباید گریه کنی ، باید قوی به نظر بیای !
دلتنگی خیلی چیز بدیه چون فقط یه راه برای
تسکین دردش وجود داره ؛
اونم بودنه ، بودن طولانی ..
و بعضی وقتا هم شرایطش نیست ،
این قلب ماست که هر روز
هی له میشه و برمیگرده به شکل قبلیش ،
هی له میشه ،
هی برمیگرده به شکل قبلیش ..
کاشکی شرایطش بود
میتونستی بهم زنگ بزنی بگی
« دلتنگی تموم شد ، دیگه مال خودم شدی »

• دلتنگی تنها حسیه که درک کردنی نیست.

• بفرست واسه کسی که ازت دوره?
 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
😊

مخفی شدن تبلیغ
مخفی شدن تبلیغ

مخفی شدن تبلیغ

مرتبط

hamed

در حال بارگذاری