آی فیلو - سرویس کسب درآمد از اشتراک ویدیو

دریافت کد نمایش
بستن

اندازه نمایش
x
5 روز پیش
4 بازدید

انتشار برای اولین بار : سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) پس از ماجرای مک فارلین

سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) پس از ماجرای مک فارلین

 • 🙈
 • 🙉
 • 🙊
 • 💛
 • 💔
 • 💯
 • 💢
 • 👍
 • 👎
 • 👏
 • 👈
 • 👉
 • 🙏
 • 💪
 • 🎬
 • 🐥
 • 🌹
 • 🍁
 • 🍉
 • 🍕
 • 🍳
 • 🎂
 • 🎈
 • 🌍
 • 💩
 • 🚗
 • 📙
 • 😀
 • 😂
 • 😉
 • 😊
 • 😍
 • 😘
 • 💋
 • 😋
 • 😜
 • 👀
 • 😐
 • 😕
 • 😎
 • 😌
 • 😒
 • 😬
 • 😔
 • 😢
 • 😭
 • 😷
 • 😎
 • 😨
 • 😱
 • 😡
 • 😠
نظر شما
😊

لیست پخش «انقلاب اسلامی»

46 سامانه پدافند باور373
0:03:30
SD
سامانه پدافند باور373
اسماعیل م
۴ هفته پیش
| 13 بازدید
48 امنیت ایران چگونه بدست آمد ؟
0:06:50
SD
49 چگونه به باور373 رسیدیم ؟
0:09:42
SD
50 آسمان امن مکران
0:08:34
SD
آسمان امن مکران
اسماعیل م
۳ هفته پیش
| 8 بازدید
51 کار شگفت انگیز مدافع حرم
0:02:23
SD
52 سرود زیبای آقازاده
0:04:34
سرود زیبای آقازاده
اسماعیل م
۲ هفته پیش
| 29 بازدید
56 این سهم تمومی نداره
0:03:07
SD
57 رجز خوانی کوبنده
0:01:29
SD
رجز خوانی کوبنده
اسماعیل م
11 ساعت پیش
| 5 بازدید